Bài 1 trang 7 sgk toán hình học lớp 10


Bài 1. cho ba vectơ

Bài 1. cho ba vectơ  đều khác vec tơ . Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Nếu hai vectơ  cùng phương với  thì  cùng phương.

b) Nếu  cùng ngược hướng với  thì  và  cùng hướng .

Hướng dẫn giải:

a) Gọi  theo thứ tự ∆1, ∆2, ∆3 là giá của các vectơ 

 cùng phương với  => ∆1 //∆3  ( hoặc ∆1 = ∆3 )   (1)

 cùng phương với  => ∆2 // ∆3 ( hoặc ∆2 = ∆3 )   (2)

Từ (1), (2) suy ra ∆// ∆2 ( hoặc ∆1 = ∆2 ), theo định nghĩa hai vectơ  cùng phương.

Vậy câu a) đúng.

b) Câu này cũng đúng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu