Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Tính:Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5

Tính: 

a)               b)              c) 

Hướng dẫn giải:

a) 42,7       b) 37,46          c) 31,554

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan