Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Tính:Bài 1 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5

Bài 1. Tính: 

a)               b)              c) 

Giải

a) \(42,7\)       

b) \(37,46\)          

c) \(31,554\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay