Bài 1 - Trang 165 - SGK Hóa học 12


Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

1. Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :

a)Fe + H2SO4 (đặc) -> SO2 + …

b)Fe + HNO3 (đặc) -> NO2 + …

c)Fe + HNO3 (loãng) -> NO + …

d) FeS2 + HNO3 -> NO + Fe2(SO4)3 + …

Bài làm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu