Bài 5 - Trang 165 - SGK Hóa học 12


Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với...

5. Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Trả lời.

Đáp án D (Làm tương tự như bài tập 3, trang 163 – SGK)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..