Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bài 1 tính bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 mỗi ngày có 24 giờ

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 38 x 2           b) 53 x 4               c) 84 x 3

   27 x 6                45 x 5                   32 x 4

Giải

Bài 3. Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 ( giờ)

Đáp số: 144 giờ

Bài 4. Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Giải:

Bài 5. Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

 

Bài làm:

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan