Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 05:29:56

Lí thuyết tiết 23: Bảng chia 6 ( trang 24 sgk)


Kiến thức cần nhớ bảng nhân 6

Kiến thức cần nhớ:

6 : 1 = 6

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

 36 : 6 = 6

 42 : 6 = 7

 48 :6 = 8

 54 :6 = 9

 60 : 6 = 10

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay