Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?


Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi: Con người chủ động tạo ra lượng lương thực

Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi :
- Con người chủ động tạo ra lượng lương thực, thực phẩm cần thiết, vượt qua được thời kì hoàn toàn dựa vào thiên nhiên (hái lượm, săn bắt) để bước sang thời kì mới - chủ động sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Là điều kiện cơ bản để định cư lâu dài.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu