Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?


Sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ có ý nghĩa: Chứng tỏ trình độ chế tác đá của người nguyên thủy.

Sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ có ý nghĩa :
- Chứng tỏ trình độ chế tác đá của người nguyên thủy đã đạt đến độ tinh xảo.
- Con người đã biết chế tạo và sử dụng đồ trang sức để làm đẹp cho bản thân, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao hơn.

Bài viết liên quan