Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào ?


Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga.

Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc thuộc Nga.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu