Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào ?

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga.

Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc thuộc Nga.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan