Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô

Chuẩn bị : một ít giấm, một que tăm, một mảnh giấy, diêm và nến.

Tiến hành : Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô.

Ta có nhìn thấy chữ không ?

Trả lời:

Dùng que tăm nhúng vào dấm (chanh) viết vào giấy để khô

Nhìn vào tờ giấy ta không thấy chữ

Các bài liên quan