Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa

Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa.

Trả lời:

Đốt một tờ giấy ta thấy:

Giấy bị cháy cho ta tro giấy

Các bài liên quan