Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Bình chọn:
3.6 trên 24 phiếu

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Trả lời:

Sự biến đổi về nhiệt làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học

Do đó: Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt

Các bài liên quan