Thu nhập, xử lí số liệu

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Thu nhập số liệu

a)Thu nhập số liệu

- Phác thảo đề cương

- Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+ Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+ Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

- Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b)Xử lí tài liệu

- Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

- Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan