Thu nhập, xử lí số liệu


Thu nhập số liệu

a)Thu nhập số liệu

-Phác thảo đề cương

-Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

-Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b)Xử lí tài liệu

-Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

-Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu