Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố


Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho.

-Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

-Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

+Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..