Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Trả lời:

Than đá được sử dụng để chạy máy của các nhà máy nhiệt điện, sử dụng để hoạt một số loại động cơ và dùng trong sinh hoạt.

Các bài liên quan