Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Bình chọn:
3.9 trên 30 phiếu

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Trả lời:

Xăng dầu được sử dụng chủ yếu trong việc vận hành máy móc, phương tiện đi lại.

Các bài liên quan