Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Trả lời:

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở Biển Đông

Các bài liên quan