Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?

Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?

Trả lời:

Khi thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, ta thấy nổi lên những bọt khí li ti.

Bởi vì gạch, ngói thường xốp, có những lỗ nhỏ chứa không khí và dễ vỡ.

Các bài liên quan