Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết

Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết

Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết.

Trả lời:

Một số đồ gốm mà em biết là: bình cắm hoa bằng gốm, gạch, ngói,...

Các bài liên quan