Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?

Trả lời:

+ Mái nhà ở hình 5 lợp bằng ngói hình 4c

+ Mái nhà ở hình 6 lợp bằng ngói hình 4a

Các bài liên quan