Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Nơi hẹp nhất là...

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nơi hẹp nhất là chưa đầy 50 km.

Các bài liên quan