Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta là...

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta là:

- Lào

- Cam-pu-chia.

Các bài liên quan