Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là..

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước có diện tích lớn hơn nước ta là: 

- Trung Quốc

- Nhật Bản.

Các bài liên quan