Phương pháp kí hiệu đường chuyển động


Phương pháp kí hiệu đường

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên, cũng như các hiện tượng kinh tế - xã hội trên bản đồ.

Ví dụ:

- Trên bàn đồ tự nhiên là hướng gió. dòng biển...

- Trên bản đồ kinh tế - xã hội là các luồng di dân, sự vận chuyển hàng hoá, hành khách, đường hành quân...

Bằng phương pháp này người ta không những biểu hiện được hướng di chuyển mà còn thể hiện được cả khối lượng cũng như tốc độ di chuyển cùa các đối tượng địa lí bằng những mũi tên dài, ngắn hoặc dày, mảnh khác nhau.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu