Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10-


Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Hướng dẫn giải:

Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu