Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10-

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Hướng dẫn giải:

Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan