Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-


Quan sát hình 2.4, hãy cho biết : - Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? - Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết :

- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải:

- Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.
- Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, mỗi điểm chấm tương ứng 500.000 người.>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu