Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-


Quan sát hình 2.4, hãy cho biết : - Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? - Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết :

- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải:

- Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.
- Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, mỗi điểm chấm tương ứng 500.000 người.Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu