Nhận xét về hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực Tây Nam Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân

Trả lời:

Đe doạ trực tiếp đời sống nhân dân
Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái
Kinh tế quốc gia giảm sút
Mất ổn định chính trị quốc gia, khu vực và thế giới

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan