Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu ? Vì sao ?

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước

Trả lời:

Các vấn đề : 
- Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước 
- Đình kiến dân tộc , tôn giáo , văn hóa 
- Sự can hiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài 
Cần giải quyết ngay vấn đề đói nghèo và chính trị vì để cho người dân sống được ổn định , có nơi được an cư lập nghiệp

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan