Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939


Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939.

Dựa vào mục 2.c phần Kiến thức cơ bản để trả lời.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu