Phong trào dân chủ 1936-1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?


Bối cảnh lịch sử của phong trào 1936-1939.

Dựa vào mục 1.a phần Kiến thức cơ bản để làm rõ bối cảnh thế giới và trong nước của phong trào.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu