Phong trào dân chủ 1936-1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Bối cảnh lịch sử của phong trào 1936-1939.

Dựa vào mục 1.a phần Kiến thức cơ bản để làm rõ bối cảnh thế giới và trong nước của phong trào.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan