Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 08:08:03

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống


Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.

Trả lời:

Một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm bóng bay, bơm xe, phao tắm, làm bơm tiêm,...