Lý thuyết tính chất và cấu tạo hạt nhân


1. Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A - Z nơtron

1. Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A - Z nơtron ; A gọi là số nuclôn (còn gọi là số khối), Z gọi là nguyên tử số.

Kí hiệu hạt nhân: \( _{Z}^{A}\textrm{X}\) 

trong đó X là kí hiệu hóa học của nguyên tố để dặt tên cho hạt nhân.

2. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

3. Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u, gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử.

Đơn vị u có khối lượng bằng \( \frac{1}{12}\) khối lượng nguyên tử của đồng vị \( _{6}^{12}\textrm{C}\).

                      1u = 1,66055.10-27 kg

4. Hệ thức Anh-xtanh

                  E = mc2.

Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng 1 u được xác định:

E = uc≈ 931,5 MeV,     1MeV = 106eV

Do đó 1u ≈ 931,5 MeV/c2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu