Bài 3 trang 180 sgk Vậy lí 12


3. Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân

3. Xác định khối lượng tính ra u  của hạt nhân \( _{6}^{12}\textrm{C}\)

Trả lời:

Khối lượng của hạt nhân \( _{6}^{12}\textrm{C}\) là 11,99670 u.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu