Lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải


1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

a) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0

2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

a) Định nghĩa 

Phương trình ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn

b) Cách giải:

Bước 1: Chuyển vế ax = -b

Bước 2: Chia hai vế cho a: x = \( \frac{-b}{a}\)

Bước 3: Kết luận nghiệm: S = \( \left \{ \frac{-b}{a} \right \}\)

Ta có thể trình bày ngắn gọn như sau:

ax + b = 0 <=> ax = -b <=> x = \( \frac{-b}{a}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = \( \left \{ \frac{-b}{a} \right \}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu