Lý thuyết phóng xạ


1. Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo).

1. Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo).

2. Số hạt nhân phân hủy của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ:

                  N = N­0e-λt

Trong công thức trên, N là số hạt nhân chưa bị phân rã ở thời điểm t, N0 là sô hạt nhân chưa bị phân ra ở thời điểm ban đầu (t = 0), λ là hằng số phóng xạ.

- Đơn vị đo độ phóng xạ: becơren (Bq), curi (Ci).

- Chu kì bán rã:

                   T = \( \frac{ln2}{\lambda }=\frac{0,693}{\lambda }\)

3. Các loại phóng xạ:

- Phóng xạ α.

- Phóng xạ β-.

- Phóng xạ β+.

- Phóng xạ ɣ.

Phóng xạ ɣ thường xảy ra trong phản ứng hạt nhân, hoặc trong phóng xạ α, hay β-+.

4. Ngoài các đồng vị phóng xạ có sẵn trong tự nhiên , người ta con chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ, gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..