Bài 4 trang 194 sgk Vật lí 12


4. Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

4. Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.

B. Phóng xạ β-.

C. Phóng xạ β+.

D. Phóng xạ ɣ.

Trả lời:

D. Phóng xạ ɣ không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..