Lý thuyết mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic


Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

Phương trình phản ứng minh họa :

 CH2 = CH2 + H – OH     CH3 ­- CH2 –OH

 CH3 ­- CH2 –OH  + O2    CH3COOH  + H2O.

 CH3COOH  +  HO – CH2CH3   CH3 –COO-CH2 –CH3  +  H2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu