Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết


Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết.

Trả lời:

 Một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường : gạo, ngô, bánh quy, bánh mì, mì sợi, bún,...