Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.


Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ.

- Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ.
- Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nghệ nhân... làng mình, quê hương mình là người như thế nào mà nhân dân tôn thờ.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu