Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.


Các loại tư liệu truyền miệng.

Các loại tư liệu truyền miệng :
- Những câu chuyện kể về sự tích cây đa, bến nước, một ngôi chùa...
- Những câu chuyện kể về tấm gương của những người có thành tích nổi trội đối với quê hương, đất nước.

Bài viết liên quan