Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

-    Ý nghĩa lịch sử : Cuộc khởi nghĩa Lam Son thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh (Trung Quốc). Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu