Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi


Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi

Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi : Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi và để thực hiện âm mưu dụ hoà, làm mất ý chí chiến đấu của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu