Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt tập 1

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

1. Nghe - viết : BÀI TẬP LÀM VĂN, 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Câu 1. Nghe - viết : BÀI TẬP LÀM VĂN

Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?
a) (kheo, khoeo) : khoeo chân
b) (khỏe, khoẻo) : người lẻo khoẻo
c) (nghéo, ngoéo) : ngoéo tay

Câu 3.

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

      Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

      Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan