Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp : Cần chép và thêm dấu như sau : a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

Câu 1. Giải ô chữ: Sau đây là ô chữ đã giải xong:

Câu 2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :
Cần chép và thêm dấu như sau : 
a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan