Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8


Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Một số nơi lượng mưa hàng năm tăng lên rất cao như Bắc Quang (Hà Giang) 4802 mm, Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) 3552 mm, Huế 2867 mm và Hòn Ba (Quảng Nam) 3752 mm.

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?
Trả lời
Vì các địa điểm này nằm trên địa hình đón gió ẩm.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu