Câu hỏi 2 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8


Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?
Trả lời
- Gió mùa đông bắc thổi từ cao áp Xi-bia, với đặc tính lạnh, khô.
-Gió mùa tây nam thổi từ biển vào nên ẩm, mang mưa lớn.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu