Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8


Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?
Trả lời
- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: 10, 11, 12, 1,2,3,4.
- Nguyên nhân là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu