Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29) Lịch sử 8


Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản,

Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc ?
Hướng dẫn giải

:Vì họ nghĩ máy móc làm họ khổ = Ý thức kém 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu