Câu hỏi 4 - (Mục I Bài học 4 - SGK Trang 30)Lịch sử 8


Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân

 Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải
Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX đều chưa giành được thắng lợi nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu