Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 19 – Trang 97 – SGK Lịch sử 8


Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929 ?

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929 ?

Hướng dẫn.

Nhận xét : Kinh tế Nhật Bản chỉ phát triển một vài năm sau chiến tranh, không ổn định, bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, mất cân đối, khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu